• Yada

🏥“ประกันสุขภาพสำคัญไฉน”🏥👩‍⚕️👨‍⚕️

ประกันสุขภาพ💊💉สำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย

เรียกว่า Overseas Student Health Cover (OHSC)

เป็นหนึ่งใน requirements สำหรับการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


น้องๆ ที่จะมาเรียนที่ออสเตรเลียทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ออสเตรเลีย

หลายคนอาจจะสงสัยว่า

ทำไมเราจะต้องมีประกันสุขภาพด้วย...มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ?

วันนี้พี่ยาดาจะมาไขข้อข้องใจของน้องๆกันค่ะ🧐🤓

🚑ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ออสเตรเลีย

หรือ Overseas Student Health Cover (OSHC)

เป็นข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ซึ่งน้องๆ

ที่อยากจะมาเรียนที่ออสเตรเลียทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลา ที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย

ประกันสุขภาพนั้นก็มีหลากหลายบริษัท

ให้เลือก เช่น Bupa, Allianz, Medibank, Nib, AHM เป็นต้น


💵💳💰ค่ารักษาพยาบาลในออสเตรเลียนั้นมีราคาสูงมาก

สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์ ดังนั้นประกันสุขภาพ

นอกจากจะใช้เป็นหนึ่งในข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนแล้ว

ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเคลมค่ารักษาพยาบาล

คืนอีกด้วยค่ะ

เมื่อน้องๆ มาถึงออสเตรเลียและได้บัตรประกันสุขภาพ

จากเอเจนซีแล้ว เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่

ตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลหรือ Medical Center ได้เลยนะคะ

หากเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่ซีเรียส น้องๆจะต้องเข้าไปทำการ

จองคิวพบแพทย์กับ Medical Center ใดก็ได้

ที่น้องๆ สะดวกก่อนแล้วจึงไปพบแพทย์ตามนัดค่ะ

เมื่อแพทย์ทำการตรวจอาการและออกใบจ่ายยา

น้องๆ ก็ต้องเอาใบจ่ายยานี้ไปให้เภสัชกร

ที่ร้านขายยาจ่ายยาอีกทีหนึ่ง จะไม่เหมือนประเทศไทย

ที่แพทย์สามารถทำการจ่ายยาให้น้องๆ ได้เลยค่ะ

กรณีนี้น้องๆ ก็จะมีค่าใช้จ่ายสองส่วนคือค่าพบแพทย์

ที่ Medical Center และค่ายา👩‍⚕️👨‍⚕️

การเคลมค่าพบแพทย์นั้นน้องๆ สามารถเคลมคืนได้ทันที

75-85 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบริษัทประกันสุขภาพทั่วไป

แต่หากน้องๆ ซื้อประกันสุขภาพกับ

Bupa และเข้าพบแพทย์ใน Medical Center

ที่มีสัญลักษณ์ของ Bupa สามารถเคลมค่าพบแพทย์

ได้ทั้งหมดค่ะ ส่วนค่ายานั้นน้องๆ จะต้องออกค่าใช้จ่าย

เองนะคะแต่หากมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง

จนต้องแอดมินที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะซื้อประกันกับบริษัทไหน

ก็สามารถเคลมค่าใช้จ่ายคืนได้ทั้งหมดค่ะ💵💉

นอกจากนี้สำหรับน้องๆ ที่อยู่ออสเตรเลียมาเกิน 1 ปีด้วยวีซ่านักเรียน

แล้วตั้งครรภ์ 🤱 อยากจะคลอดลูกที่นี่สามารถเคลมค่าคลอดบุตรได้

เช่นกันนะคะ รายละเอียดสำหรับประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทนั้น

ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ขั้นตอนการเข้าพบแพทย์

ไปจนถึงการซื้อยาก็แตกต่างจากประเทศไทยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ

เพราะน้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดประกันสุขภาพของแต่ละบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการขอนัดพบแพทย์ได้ที่พี่ๆ Eden

ทุกคนเลยนะคะ

ดู 9 ครั้ง
CONTACT US

     Line: @Edenstudentservice

     at Eden, provide educational services as well as guidance on international education. Experienced management team and profess

ional facilitators with more than a decade of experience guarantee that all our students receive precise, clear, and complete information.    

ABOUT US
SUBSCRIBE FOR UPDATE EMAILS